Het eerste bezoek

Kennismaken!

Een eerste onderzoek

Het eerste bezoek is allereerst om kennis met elkaar te maken, maar verder ook om te bekijken of een orthodontische behandeling op korte termijn al wenselijk is, of dat deze pas op een later tijdstip gestart kan worden, of misschien zelfs geheel onnodig is.

Als uit dit eerste onderzoek naar voren komt dat een behandeling op korte termijn nuttig is, worden er 2 afspraken gemaakt. Eén voor het maken van röntgenfoto’s, kleurenfoto’s en modellen (het zogenoemde “happen”) en één voor het bespreken van deze gegevens met de orthodontist. Tijdens deze bespreking krijgt u ook van de orthodontist te horen welke behandeling het beste bij u past en welke beugels daarbij gebruikt gaan worden.

Tijdens of na deze bespreking ontvangt u het behandelplan met een kostenbegroting. Nadat u deze ondertekend heeft, plannen wij een afspraak in om de beugel te plaatsen.

Let goed op dat de aanvullende verzekering de kosten van orthodontische zorg vergoedt, want er zijn grote verschillen in de pakketten van aanvullende verzekeringen.

 

Rechten en plichten

U kunt uzelf, of uw kind, via onderstaande button aanmelden als patiënt.